Bierzmowanie

Sakramenty

„Duch Święty, którego Ojciec pośle w Moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystkiego, co wam powiedziałem” (J. 14,26)

Bierzmowanie jest kolejnym sakramentem inicjacji chrześcijańskiej. Chrześcijanin odrodzony przez chrzest, zostaje przez bierzmowanie umocniony, a w Eucharystii otrzymuje pokarm nadprzyrodzony. Bierzemowanie zostaje ściśle związany z Kościołem, bierze czynny udział w jego zbawczej misji.

Sakrament bierzmowania wyciska niezniszczalny charakter , znamię, pieczęć duchową, która bardziej upodobnia do Chrystusa. Jako sakrament dojrzałości duchowej daje szczególną siłę do wytrwania w powołaniu chrześcijańskim i apostolskim; nakłada na chrześcijanina obowiązek mężnego wyznawania wiary i troski o zbawienie świata. Bierzmowany wchodzi w osobisty kontakt z Duchem Świętym, który wymaga i rozwija siedem swoich darów udzielanych już jakby na chrzcie świętym.

 

Do 1 października klasy III gimnazjum przynoszą uzupełnioną deklarację kandydata do przyjęcia sakramentu bierzmowania

Deklarację można pobrać po Mszach Świętych w zakrystii lub w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

Spotkanie z rodzicami kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania 25 września o godz. 19:00 w Dolnym Kościele.

Odpowiedzialnym za Bierzmowanie w Parafii jest
Ks. Michał Szczypek FDP – tel: 532 249 379 lub email: miszfdp@gmail.com


Do pobrania roczny plan formacji 2017/2018

Kalendarium do Bierzmowania – klasa VI szkoły podstawowej

Kalendarium do Bierzmowania – klasy VII szkoły podstawowej i II gimnazjum

Kalendarium do Bierzmowania – klasa III gimnazjum