Chrzest

Sakramenty

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą drogę do innych sakramentów.

Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę w słowie”,

Jest pierwszym i najważniejszym sakramentem. Chrystus Pan poucza: „Jeśli ktoś się nie odrodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego”

W naszej parafii chrzest jest udzielany w II i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godzinie 13:00.

Wskazania dla rodziców przed chrztem świętym dziecka:
– rodzice mają obowiązek zgłosić dziecko w biurze parafialnym przynajmniej trzy tygodnie przed chrztem, aby omówić sprawy związane z udzieleniem chrztu;
– dla dziecka rodzice wybierają chrzestnych, którzy powinni posiadać dojrzałośc do spełnienia swego zadania oraz posiadać przynależność do Kościoła Katolickiego i życie zgodne z wiarą;

Chrzestnymi nie mogą być:
– małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego
– młodzież nie uczestnicząca na katechizację

Do przyjęcia zadania chrzestnych mogą być dopuszczeni ci, którzy:
– zostali wyznaczeni przez przyjmującego chrzest , lub jego rodziców, lub tego kto ich zastępuje i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
– ukończyli 16 lat;
– są katolikami bierzmowanymi i przyjęli już sakrament Eucharystii i prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką mają pełnić;
– są wolni od jakichkolwiek kar kanonicznych;
– nie są ojcem lub matką przyjmującego chrzest;
– ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu;
– osoby niepraktykujące , małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego , a także młodzież nie uczęszczająca na katechizację nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka.

Rodzice przedłożą następujące dokumenty :
– akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
– świadectwo ślubu kościelnego ,
– dane personalne świadków – chrzestnych, imię, nazwisko, wyznanie, wiek, zawód i adres zamieszkania ;
– zaświadczenia stwierdzające, że chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi – zaświadczenie takie wystawia proboszcz parafii, w której mieszkają chrzestni;
– w przypadku młodzieży uczącej się , która ma pełnić rolę rodziców chrzestnych, należy przedstawić aktualne świadectwo religii.