Dobroczynność

Kuchnia bł. Franciszka Drzewieckiego

Kuchnia bł. Franciszka Drzewieckiego od poniedziałku do piątku wydaje zupy dla 200 rodzin biednych, ludzi samotnych i bezdomnych.
Dary serca na ten cel można składać na konto:

Parafia Najświętszego Serca Jezusowego
PKO BP o/Włocławek 36102051700000110200474783

Za wszelkie ofiary mówimy serdeczne Bóg Zapłać.

Świetlica Środowiskowa dla dzieci i młodzieży „Trampolina”

PKO BP o/Włocławek 66102051700000110201247527

Celem działalności świetlicy środowiskowej jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

Więcej o działalności Świetlicy…

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
Nr KRS 0000282796
Organizacja Pożytku Publicznego

1% Twojego podatku przeznaczymy na realizację celów statutowych, które obejmują:
– działania na rzecz dzieci i młodzieży,
– działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie.

www.czynmydobro.pl

Adres: ul. W. Lindleya 12, 02-005 Warszawa Telefon: 0 22 622 56 78

Nr konta: Bank Pekao SA 09 1240 1053 1111 0010 1452 8931