Duszpasterstwo Niesłyszących

*, Duszpasterstwa

Duszpasterstwo Niesłyszących gromadzi ludzi wierzących i szukających Boga, którzy żyją w świecie ciszy z powodu całkowitego bądź częściowego braku słuchu, a czasami również mowy. Sposobem komunikowania się ze światem tych ludzi jest język migowy, czyli system znaków pokazywanych rękoma, które wyrażają konkretne słowa.

Duszpasterstwo Osób Niesłyszących we Włocławku to ponad 60 lat opieki duchowej. W naszej parafii istnieje ono prawie od pół wieku. Duszpasterstwo tworzą wyżej wspomnieni ludzie niesłyszący i niedosłyszący, wolontariusze wraz ze swoim Duszpasterzem. W ostatnich latach byli to: ks. Tadeusz Buda FDP, ks. Kazimierz Baranowski FDP, ks. Mirosław Żłobiński FDP, ks. Damian Laskowski FDP, ks. Michał Szczypek FDP.

Niesłyszący są objęci pełną posługą duszpasterską: Eucharystia niedzielna w wybrane niedziele miesiąca, sakrament spowiedzi jest 20 minut przed Mszą świętą

Msze święte w języku migowym sprawowane są w wybrane niedziele miesiąca o godz. 15:00 w Dolnym Kościele.


Patronami osób głuchoniemych oraz ich nauczycieli i duszpasterzy są święci, którzy związali się ze środowiskiem tych ludzi. Należał do nich święty Filip Smaldone. Urodził się on 27 lipca 1848 r. w Neapolu. Od lat kleryckich interesował się losem najbardziej opuszczonych, w tym chorych – głuchoniemych, co skutkowało zaniedbaniem nauki i wydaleniem z seminarium. Zaopiekował się nim arcybiskup Pietro Cliento, widząc jego dobro i wyjątkowego ducha kościelnego.
Ksiądz Filip po święceniach pracował jako katecheta, wikary i kapelan szpitalny. Pewnego dnia spotkał kobietę z niesłyszącym synem i odtąd poświęcił się pracy duszpasterskiej i wychowawczej wśród niesłyszących, w której poszukiwał nowych metod pedagogicznych. W 1885 r. założył w Lecce zakład dla niesłyszących, którym kierowała grupa kobiet, jego penitentek.
Biskup Lecce zatwierdził nową wspólnotę i tak powstało Zgromadzenie Sióstr Salezjanek od Najświętszych Serc – jedyny na świecie zakon, którego charyzmatem jest praca wśród niesłyszących. Ksiądz Filip otwierał kolejne domy, dla głuchoniemych dziewcząt z ubogich rodzin, a z czasem dla niewidomych, sierot i dzieci porzuconych przez rodziców. Zmarł w opinii świętości w Lecce 4 czerwca 1923 r.
15 października 2006 r. papież Benedykt XVI ogłosił ks. Filipa Smaldone świętym mówiąc, że „On widział w głuchoniemych odbicie oblicza Jezusa i zwykł powtarzać, że podobnie jak adorujemy Najświętszy Sakrament, powinniśmy klękać przed głuchoniemym”.

MODLITWA PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO KS. FILIPA SMALDONE
Boże, który pragniesz naszego szczęścia, Ty powołałeś Swojego kapłana, świętego Filipa Smaldone,
aby był ojcem i nauczycielem głuchych.
Prosimy, abyśmy przez Jego przykład i wstawiennictwo potrafili służyć innym ludziom.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

WSPOMNIENIE LITURGICZNE ŚWIĘTEGO KS. FILIPA SMALDONE PRZYPADA 4 CZERWCA