Duszpasterze

Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Księża Orioniści
Wspólnota Zakonna Księży Orionistów we Włocławku

ks. Paweł Szymański FDP
Proboszcz Parafii
ur.25.10.1969r.
święcenia kapłańskie przyjął 17.05.1997r.
od 2006r. proboszcz Parafii NSJ
opiekun Kościoła Domowego
  ks. Mirosław Żłobiński FDP
Przełożony Wspólnoty Zakonnej
ur. 18.04.1943r.
święcenia kapłańskie przyjął 6.07.1969r.
w parafii od 2008r.
opiekun Żywego Różańca i Ministrantów Honorowych
  ks. Wincenty Góralczyk FDP
Duszpasterz
ur. 14.03.1936r.
święcenia kapłańskie przyjął 5.07.1964r.
w parafii od 1996r.
kapelan Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi
  ks. Grzegorz Szmyt FDP
Wikariusz
ur. 18.05.1959r.
święcenia kapłańskie przyjął 7.06.1986r.
w parafii od 1999r.
duszpasterz w kaplicy św. Antoniego w Warząchewce Polskiej
kapelan Sióstr Orionistek
opiekun Radia Maryja
  ks. Paweł Bednarek FDP
Duszpasterz
ur. 07.01.1970 r.
święcenia kapłańske przyjął w 1998 r.
w parafii od 2013 r.
opiekun Oriońskiego Ruchu Świeckich i Biblioteki parafialnej
  ks. Marcin Chrzęszczyk FDP
Wikariusz, katecheta
ur. 13.09.1985 r.
święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 2013 roku
w parafii od 2016 r.
  ks. Michał Szczypek FDP
Duszpasterz
ur. 14.12.1986 r.
święcenia kapłańskie przyjął 17 maja 2014 roku
w parafii od 2016 r.