Duszpasterze

Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści
Wspólnota Zakonna Księży Orionistów we Włocławku

ks. Paweł Szymański FDP
Proboszcz Parafii NSJ
ur. 25.10.1969 r.
święcenia kapłańskie przyjął 17.05.1997r.
proboszcz parafii od 2006 r.
  ks. Józef Pilich FDP
Przełożony Wspólnoty Zakonnej
ur. 19.03.1961 r.
święcenia kapłańskie przyjął 15.08.1988 r.
w parafii od sierpnia 2017 r.
  ks. Wincenty Góralczyk FDP
Duszpasterz
ur. 14.03.1936 r.
święcenia kapłańskie przyjął 5.07.1964 r.
w parafii od 1996 r.
  ks. Paweł Żelichowski FDP
Wikariusz
ur. 16.08.1974 r.
święcenia kapłańskie przyjął 15.05.2010 r.
w parafii od 2018 r.
  ks. Piotr Mosak FDP
Wikariusz
ur. 01.08.1990 r.
święcenia kapłańskie przyjął 26.05.2018 r.
w parafii od 2018 r.