Kuchnia dla ubogich

Dzieła

Kuchnia im. bł. ks. Franciszka Drzewieckiego została utworzona w 1999 roku. Wydaje ona zupy dla potrzebujących. Są to ludzie bezdomni, bezrobotni, rodziny wielodzietne, rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, osoby uzależnione od alkoholu. Obecnie wydajemy ok 600 litrów zupy z porcją chleba. Dwa razy do roku na święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc wydajemy 500 paczek świątecznych.


Dary serca na ten cel można składać na konto:

Parafia Najświętszego Serca Jezusowego
PKO BP o/Włocławek 36102051700000110200474783

Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg Zapłać.