Liturgiczna Służba Dziewcząt

*, Duszpasterstwa

W naszej parafii od kilkunastu lat, staraniem ks. Kazimierza Baranowskiego FDP, istnieje Liturgiczna Służba Dziewcząt, popularnie zwana „Bielankami”.
Dziewczęta angażują się w życie parafii uczestnicząc w nabożeństwach maryjnych oraz adoracjach, przeżywają comiesięczne skupienia, współtworzą wolontariat w Duszpasterstwie Niesłyszących, spotykają się na zbiórkach, podczas których wspólnie spędzamy czas na zabawie, modlitwie i poznawaniu życia i wzrastaniu w miłości do głównej patronki naszej wspólnoty, Matki Bożej Niepokalanej.
Naszym pozdrowieniem są słowa św. Alojzego Orione: „Ave Maria e avanti!” („Zdrowaś Maryjo i naprzód!”)

Być Bielanką znaczy uczyć się jak coraz bardziej i coraz mocniej kochać Najświętsze Serce Jezusowe i Niepokalane Serce Maryi.

Zapraszamy do naszej grupy. Spotykamy się w soboty w naszej salce w dolnym kościele.