Liturgiczna Służba Ołtarza

*, Duszpasterstwa

Ministrant z łacińskiego „ministre” czyli służyć, to osoba posługująca przy celebracji Mszy Świętej oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów. Wspólnotę liturgicznej służby ołtarza w naszej parafii tworzą chłopcy w wieku od ośmiu do dwudziestu kilku lat i codzienną swoją służbą u boku kapłana przyczyniają się do piękna liturgii.

Bycie ministrantem to nie tylko posługa przy ołtarzu. Każdy ministrant poprzez codzienną modlitwę oraz pracowitość i sumienność powinien starać się osiągnąć doskonałość w naśladowaniu Chrystusa. Powinien być wzorem dla swojego otoczenia którym jest podwórko, klasa, szkoła.

Chętnych chłopców, którzy pragną dołączyć do naszego grona, zapraszamy w każdą sobotę o godzinie 9.30, dodatkowe informacje po każdej Mszy świętej w zakrystii. Opiekunem grupy ministrantów jest Ks. Michał Szczypek FDP

Zasady Ministranta

Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki służby ołtarza.
Ministrant służy Chrystusowi Panu w ludziach.
Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.
Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
Ministrant jest dobrym synem i bratem.
Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.
Ministrant podobnie jak kapłan stara się być niejako drugim Chrystusem .

Regulamin Ministranta

Ministrant pamiętając o swej wielkiej godności sługi ołtarza, zachowuje się zawsze wzorowo zarówno w kościele, jak i w domu oraz w szkole.
W zakrystii należy zachować milczenie; w sprawach ważnych można porozmawiać tylko szeptem .
Do zakrystii przychodzi ministrant 10 minut przed nabożeństwem czekając spokojnie na kapłana .
Podczas Mszy Świętej, kazania czy nabożeństwa nie wolno ministrantowi przebywać w zakrystii ani też bez poważnej przyczyny odchodzić od ołtarza .
Przy ołtarzu ministrant zachowuje wielką powagę, skromność i skupienie. Oczy ma zwrócone na ołtarz, ręce złożone, nie rozgląda się bez potrzeby, nie rozmawia, nie bawi się.
Po nabożeństwie ministrant składa szaty we wzorowym porządku i opuszcza zakrystię, nie zapominając pomodlić się jeszcze przez chwilę przed Najświętszym Sakramentem.