Czerwiec – miesiąc Serca Jezusowego

Aktualności z życia parafii

Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kościół rzymskokatolicki widzi w nabożeństwie symbol miłości Boga ku ludziom. Chciałby także rozbudzić w sercach ludzkich wzajemną miłość ku Bogu poprzez to nabożeństwo. Nadto sam Chrystus nadał temu nabożeństwu wybitnie kierunek ekspiacyjny: ma nas ono uwrażliwiać na grzech, mobilizować w imię miłości Chrystusa do walki z nim oraz do wynagradzania za tych, którzy najwięcej ranią Boże Serce. Jest więc to nabożeństwo znakiem czasu, ponieważ wzywa do odpowiedzialności zbiorowej za losy Królestwa Bożego na ziemi i wyzwala najszlachetniejsze wysiłki apostolstwa.

Niech ten miesiąc, w którym czcimy Najświętsze Serce Jezusowe patronujące naszej parafii, będzie czasem szczególnej modlitwy za nasze miasto, naszą parafię i nas samych.

Przez cały czerwiec zapraszamy codziennie o godzinie 17.30 na nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Jezusowego. 

Zapraszamy także na uroczystość odpustową w Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego 23 czerwca 2017 roku.