Namaszczenie chorych

Sakramenty

„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby lącząc sie dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa , przysparzali dobra Ludowi Bożemu”

1. Obowiązek troski o posługę sakramentalną wobec osób obłożnie chorych i osób w podeszłym wieku, spoczywa na osobach im najbliższych: rodzinie, prawnych opiekunach , sąsiadach. Winna ona obejmować umożliwienie im skorzystania z sakramentu pokuty, komunii świętej i Namaszczenia chorych, zwłaszcza przed Bożym Narodzeniem i świętami Wielkanocnymi.
2. Sakramentu chorych udzielamy na każde wezwanie.
3. Z posługą sakramentalną do chorych udajemy się w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 8:30.
4. Chorych można zgłosić w kancelarii parafialnej. Pragniemy Was Bracia i Siostry uwrażliwić na to, byście brali pod uwagę potrzeby religijne Waszych w podeszłych w latach krewnych i nie zwlekali z zaproszeniem kapłana z posługą sakramentalną. Niestety zdarza się, że przychodzimy z posługą wówczas, gdy osoba podeszła w latach nie potrafi należycie wyspowiadać się i w pełnej świadomości przyjąć łaski sakramentalnej.
5. Przy okazji – by nie wzbudzać niepotrzebnych lęków – pamiętajmy, że wizyta kapłana nie jest ” ostatnią posługą „, ale ma na celu duchowe pokrzepienie i podźwignięcie człowieka.
6. Kapłana przyjmujemy w pomieszczeniu, w którym znajduje się stół nakryty białym obrusem, na którym mieszczony jest krzyż i świece.