Triduum Paschalne

Aktualności z życia parafii

Bardzo serdecznie pragniemy podziękować siostrze Emilii, panu Jakubowi Zemlakowi za wystrój grobu i ciemnicy, panom: Jankowi, Krzysztofowi, Józefowi, Krzysztofowi za wszelką pomoc, paniom za wysprzatanie naszej świątyni. Ks. Michałowi Szczypkowi i dk. Piotrowi Mosakowi za przygotowywanie liturgii i zaangażowanie w przygotowania i przebieg Triduum, ministrantom honorowym, ministrantom i ceremoniarzom za piękną liturgię Triduum Paschalnego, naszej scholce za przepięny śpiew podczas wszystkich liturgii, panu organiście Pawłowi, harcerzom za wartę przy Grobie Pana Jezusa i wszelką pomoc, wszystkim grupom parafialnym za włączenie się w adorację i procesję rezurekcyjną, dziewczynkom sypiącym kwiaty. Na końcu dziękuję naszym księżom za wszelki trud, a w szczególności za posługę w konfesjonale.

Fotorelacja z Triduum Paschalnego w naszej Parafii. Dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie.


Foto by Maja Szczupakowska