Wieczór Chwały we wrześniu

Aktualności z życia parafii

W piątek 29.09 odbył się kolejny Wieczór Chwały, było to niesamowite spotkanie z Jezusem, pełne radości, mocy, anielskiego śpiewu i rozmowy z Nim. Tym razem towarzyszyły nam słowa z Apokalipsy św. Jana 4, 2-11

1 Potem ujrzałem:
Oto drzwi otwarte w niebie,
a głos, ów pierwszy, jaki usłyszałem,
jak gdyby trąby mówiącej ze mną, powiedział:
«Wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać».
2 Doznałem natychmiast zachwycenia:
A oto w niebie stał tron
i na tronie [ktoś] zasiadał1.
3 A Zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika,
a tęcza2 dokoła tronu – podobna z wyglądu do szmaragdu.
4 Dokoła tronu – dwadzieścia cztery trony,
a na tronach dwudziestu czterech siedzących Starców3,
odzianych w białe szaty,
a na ich głowach złote wieńce.
5 A z tronu wychodzą błyskawice i głosy, i gromy,
i płonie przed tronem siedem lamp ognistych4,
które są siedmiu Duchami Boga.
6 Przed tronem – niby szklane morze5 podobne do kryształu,
a w środku tronu i dokoła tronu
cztery Zwierzęta6 pełne oczu z przodu i z tyłu:
7 Zwierzę pierwsze podobne do lwa,
Zwierzę drugie podobne do wołu,
Zwierzę trzecie mające twarz jak gdyby ludzką
i Zwierzę czwarte podobne do orła w locie.
8 Cztery Zwierzęta – a każde z nich ma po sześć skrzydeł – dokoła i wewnątrz są pełne oczu,
i nie mają spoczynku, mówiąc dniem i nocą:
Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący7,
Który był i Który jest, i Który przychodzi.
9 A ilekroć Zwierzęta oddadzą chwałę i cześć, i dziękczynienie
Zasiadającemu na tronie,
Żyjącemu na wieki wieków,
10 upada dwudziestu czterech Starców przed Zasiadającym na tronie
i oddaje pokłon Żyjącemu na wieki wieków,
i rzuca przed tronem wieńce swe, mówiąc:
11 «Godzien jesteś, Panie i Boże nasz,
odebrać chwałę i cześć, i moc,
boś Ty stworzył wszystko,
a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone».

Na początku Ks. Michał Szczypek wprowadził nas w tematykę Wieczoru Chwały i wizję Nieba i uwielbiania zanoszonego przez aniołów i archaniołów. Wspólnie oddawaliśmy cześć i chwałę Jezusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. Był też czas na modlitwę wstawienniczą

Dziękujemy za Wszystkim za piękny czad doświadczania obecności Bożej. W sposób szczególny cieszymy się z obecności młodzieży ze Zduńskiej Woli z Trampolina Worship i młodzieży z parafii św. Maksymiliana z Włocławka wraz z Duszpasterzami.

Zapraszamy na kolejny Wieczór Chwały 27 października


Oto zdjęcia z Wieczoru Chwały