Żywy Różaniec

*, Duszpasterstwa

Stowarzyszenie Żywego Różańca to wspólnota, która składa się aktualnie z dwudziestoosobowej grup, zwanych różami. Na czele każdej róży stoi zelator. Każdy członek róży rozważa i odmawia codziennie jedna tajemnicę różańcową, co łącznie stanowi modlitwę stanowi modlitwę całego różańca w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego na każdy miesiąc. Celem Żywego Różańca jest modlitwa i rozważanie tajemnic z życia Jezusa i Maryi oraz naśladowanie tych tajemnic w życiu codziennym za przyczyną Maryi i razem z Nią tak, aby całe nasze życie stawało się różańcem. Celem Różańca jest umacnianie wiary, lecenie nędzy moralnej, walka z szatanem, szerzenie pokoju, nabywanie cnót chrześcijańskich. W Parafii NSJ we Włocławku jest sześć róż różańcowych; w każdej dwadzieścia osób, co stanowi 120 osób, codziennie modlących się na różańcu. Każda grupa, czyli Róża Różańcowa ma swoją nazwę:

– Pierwsza Róża Różańcowa – Najświętszego Serca Jezusowego
– Druga Róża Różańcowa – Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
– Trzecia Róża Różańcowa – Św. Alojzego Orione
– Czwarta Róża Różańcowa – Matki Boskiej Fatimskiej
– Piąta Róża Różańcowa – Bł. Ks. Franciszka Drzewieckiego

Zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego:

– Posługa liturgiczna podczas Mszy świętej w I niedzielę miesiąca o godz. 8.30
– Rozważania i prowadzenie Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście
– Adoracja przy Grobie Pańskim -Adoracja Najświętszego Sakramentu w I niedzielę miesiąca w godz. 15.00-16.00
– Włączenie się wielkoduszne w różne prace i potrzeby Parafii stosownie do zaistniałych potrzeb i sytuacji.

Inne informacje o grupie:

Stowarzyszenie Żywego Różańca założyła Francuzka, Paulina Jaricot, w 1826 r. w Lyonie. Celem modlitwy, którą zaproponowała Paulina, tzn. tajemnica odmawiana codziennie, była pomoc misjonarzom, których sytuacja nie była wówczas łatwa. Była to pomoc w formie modlitwy i ofiary materialnej. Ta forma modlitwy szybko przyjęła się w całym ówczesnym świecie, także w Polsce i trwa do czasów obecnych.

Opiekunem grupy jest ks. Józef Pilich FDP.